• یکصد تختی 1392
  • چاپ سیلک و لعابکاری روی کاشی
  • چاپ
  • 20 * 20 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
22 دی 1396
برآورد
قیمت فروش
90%
توضیحات اثر

خسرو حسن‌زاده از جمله نقاشانی است که در آثارشان همواره دغدغه‌های اجتماعی و تعابیری از فرهنگ عامه و مذهب جایگاه ویژه‌ای دارند. وی در آثارش  در دو دهه اخیر رفته‌رفته از جنبه‌های گزارش‌گونه و اشارات مستقیم به مسائل اجتماعی، همچون مجموعه‌های قبلی‌اش مثل «تروریست» (۱۳۸۵) که باعث شهرت جهانی هنرمند شد، به بازاندیشی درباره باورها، هنر عامه و پهلوانان ایران‌زمین روی آورده است.
در همین راستا، وی با پرداختن به موضوع تصویرگری پهلوانان ایرانی و استفاده از مدیوم کاشی در ترکیب با چاپ سیلک و لعابکاری، به بیان هنری تازه‌ای دست‌یافته که اثر حاضر نیز یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این مجموعه است.
در تابلوی پیش‌رو، پرتره‌های مختلفی از جهان پهلوان تختی که مهم‌ترین چهره ورزشی و نماد پهلوانی در ایران معاصر به حساب می‌آید، دستمایه کار هنرمند قرار گرفته و هر پرتره روی یک کاشی چاپ و رنگ‌گذاری شده است. در اینجا دغدغه هنرمند علاوه بر بازآفرینی مفهومی فراموش‌شده و ادای احترام به شخصیتی ماندگار، طرح پرسشی اساسی درباره فرهنگی است که جوانمردی، فتوت، گذشت و فروتنی را از اصول خود می‌دانسته و امروز آن را فراموش کرده است.
استفاده از کاشی‌های رنگارنگ که بر خلاف ترکیب‌بندی رنگ‌های سنتی کاشی‌های هفت‌رنگ با انواع رنگ‌‌های تند و درخشان تزئین شده‌اند، یادآور پرتره‌های رنگارنگ اندی وارهول در دهه هفتاد میلادی است. حسن‌زاده در اینجا به دنبال نشان دادن آن بخشی از فرهنگ عامه و بطن جامعه ایرانی است که بعد از گذشت چهل سال از مرگ تختی، این روزها در مأمن اصلی خود کمرنگ‌تر می‌شود و جایش را به ارزش‌های تازه می‌دهد. از همین‌رو در این اثر نگاه هنرمند به جامعه و باورهایش نگاهی تجریدی و عمیقاً درونگرایانه است که از خود هنرمند شروع می‌شود و تا دوردست محله و شهر ادامه می‌یابد.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,733 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,974 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,015 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.062%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024