• بدون عنوان 1368
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 320 * 130 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "شیشه‌گران SHISHE68" (پایین چپ)
    ابعاد هر لت: 130 × 160 
    - اثر حاضر در کتاب «کوروش شیشه‌گران» (ص198-199) به کوشش حمید کشمیرشکن، انتشارات ساقی، لندن (1396) به چاپ رسیده است.
برآورد
150,000,000,000﷼
304,569 دلار آمریکا
- 170,000,000,000﷼
345,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
170,000,000,000﷼
345,178 دلار آمریکا
6.25%
سایر آثار هنری کوروش شیشه گران

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 74,997 دلار آمریکا
کمینه برآورد 50,494 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 68,190 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.561%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی. از فرهاد مشیری
هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی.
برآورد
£120,000
155,844 دلار آمریکا
-
£180,000
233,766 دلار آمریکا
قیمت فروش
£131,250
170,455 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی. از فرهاد مشیری
هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی.
برآورد
£120,000
155,844 دلار آمریکا
-
£180,000
233,766 دلار آمریکا
قیمت فروش
£131,250
170,455 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | In Medias Res از علی بنی صدر
In Medias Res
برآورد
 
قیمت فروش
83.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396