• شطرنج ماه شماره 2 1402
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 220 * 170 سانتی متر
  • امضاشده «ماهیار چرمچی 2023» (پایین راست)
برآورد
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
- 900,000,000﷼
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
37.5%
سایر آثار هنری ماهیار چرمچی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,183 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,389 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,786 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شیرین آزادی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
76%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مهسا عرب زاده
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
98%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرشته ستایش
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
1,984 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402