فروش در - خانه حراج
7 خرداد 1392
برآورد
قیمت فروش
10%
سایر آثار هنری مجید کورنگ بهشتی

آرتچارت | نفس بریده از مجید کورنگ بهشتی
نفس بریده
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | پشت صحنه از مجید کورنگ بهشتی
پشت صحنه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر از مجید کورنگ بهشتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,560 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.797%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مردان خدا 4 از رامین حائری زاده
مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | از مجموعه پایتخت از آرش حنایی
از مجموعه پایتخت
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | از مجموعه محدوده قرمز از جلال سپهر
از مجموعه محدوده قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395