تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

نقاشی - اثر
7 آبان 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,451 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,034 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,613 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.024%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لایه‌ی آغازین از گلناز کیانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$2,250
67.857%
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | لایه‌ی آغازین از کامران خاورانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | یکصد قدم از سیمین کرامتی
یکصد قدم
برآورد
$1,350
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402