22 شهریور 1398
برآورد
£200
249 دلار آمریکا
- £300
374 دلار آمریکا
قیمت فروش
£260
324 دلار آمریکا
4%
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا اسکندرفر
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
293 دلار آمریکا
-
150,000,000﷼
549 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
329 دلار آمریکا
21.739%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | قهوه‌خانه از جعفر لشکری
قهوه‌خانه
برآورد
100,000,000﷼
331 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
662 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
364 دلار آمریکا
26.667%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 14 آذر 1399
آرتچارت | کشتی گرفتن رستم و سهراب از جعفر لشکری
کشتی گرفتن رستم و سهراب
برآورد
70,000,000﷼
232 دلار آمریکا
-
150,000,000﷼
496 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
298 دلار آمریکا
18.182%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 14 آذر 1399