تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو - آرتیبیشن
31 مرداد 1399
آثار هنری مشابه

آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ماهی از سعید عفیفی
طبیعت بی‌جان با ماهی
برآورد
€600
630 دلار آمریکا
-
€800
840 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | نمایی از قاهره از آنا بقیگویان
نمایی از قاهره
برآورد
€2,000
2,135 دلار آمریکا
-
€3,000
3,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,135 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | سیم ریپ کنار پل از آنا بقیگویان
سیم ریپ کنار پل
برآورد
€2,000
2,135 دلار آمریکا
-
€3,000
3,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,400
2,561 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403