حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €480,500
504,356 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €664,400
697,386 دلار آمریکا
مجموع فروش €438,170
459,924 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €9,958
10,453 دلار آمریکا
هنرمندان 53
آثار هنری 83
آثار هنری فروخته شده 44
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
3 خرداد 1402
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
33
فروخته نشده
مجموع فروش ها €402,400
432,688 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,800
2,975 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش اول
28 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها €189,000
200,573 دلار آمریکا