حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

84
اثر برای فروش
کمینه برآورد €480,500
505,789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €663,900
698,842 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
53
هنرمندان حاضر در حراج
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر
6 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,200
2,316 دلار آمریکا
فروش عکس "مجموعه‌ها و پیشنهادها"
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
تخصص هنر معاصر و مدرن فروش پوسترهای مجموعه
21 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا