تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازیابی/سری چهارم - نیان
17 شهریور 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,080 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,897 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+119.841%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یکصد قدم از سیمین کرامتی
یکصد قدم
برآورد
$1,350
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | سپیده‌دم روز برداشت از ابول بهادری
سپیده‌دم روز برداشت
برآورد
$800
-
$1,100
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 16 اردیبهشت 1403
آرتچارت | زمین‌های رنگ‌فام از ابول بهادری
زمین‌های رنگ‌فام
برآورد
$800
-
$1,100
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 16 اردیبهشت 1403