عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,781 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,974 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,256 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.141%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£800
1,000 دلار آمریکا
-
£1,200
1,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
938 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 6 فروردین 1399
آرتچارت | منافع بن‌بست از مهدی قدیانلو
منافع بن‌بست
برآورد
£500
650 دلار آمریکا
-
£700
910 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
812 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 5 آبان 1399
آرتچارت | درون تردید از مهدی قدیانلو
درون تردید
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400