• بدون عنوان 1391
  • مجسمه
  • 107 * 52 * 76 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
178.4%
آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395