تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو - آرتیبیشن
31 مرداد 1399
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سه‌شنبه (از مجموعه‌ی "شهر بعدی") از نازنین زادمهر
سه‌شنبه (از مجموعه‌ی "شهر بعدی")
برآورد
$200
-
$360
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | پیشکش از شیرین نشاط
پیشکش
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
آرتچارت | Pélican از بهمن محصص
پلیکان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394