مهرداد شوقی حق دوست

ایران | 1351
مقایسه
درباره مهرداد شوقی حق دوست

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آذر 1387
تعداد حضور
8
تعداد آثار
9
میانگین قیمت فروش
17,103 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
6,601 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
8,901 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
57.143%
میانگین رشد ارزش آثار
460%