برآورد
€1,000
1,180 دلار آمریکا
- €1,000
1,180 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری میترا تبریزیان

آرتچارت | بدون عنوان از میترا تبریزیان
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,180 دلار آمریکا
-
€1,000
1,180 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ایوس سیبرس - 6 فروردین 1400
آرتچارت | صبح مرده از میترا تبریزیان
صبح مرده
برآورد
€1,000
1,180 دلار آمریکا
-
€1,000
1,180 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ایوس سیبرس - 6 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از میترا تبریزیان
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,180 دلار آمریکا
-
€1,000
1,180 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ایوس سیبرس - 6 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 41,429 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,204 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,286 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+238.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400