• بدون عنوان 1380
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 97 * 70 سانتی متر
  • امضا‌شده "ترقی جاه M.A. Taraghijah" (پایین راست)
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
34,518 دلار آمریکا
36%
سایر آثار هنری محمد علی ترقی جاه

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,374 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,486 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,336 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.039%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | 10765 صفحه از هدیه شفیعی
10765 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | 11580 صفحه از هدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از آیدین آغداشلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392