• او بخشاینده است 1383
  • نقاشیخط
  • 347 * 202 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
828.8%
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | پاییز گل آفتابگردان از محمد احصایی
پاییز گل آفتابگردان
برآورد
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
59,524 دلار آمریکا
قیمت فروش
41,800,000,000﷼
82,937 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
15%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 123,080 دلار آمریکا
کمینه برآورد 71,355 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 101,261 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+63.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ستایش مهتاب از محمد احصایی
ستایش مهتاب
برآورد
 
قیمت فروش
56.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | ذکر الله از محمد احصایی
ذکر الله
برآورد
 
قیمت فروش
205.455%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386