فروش در - خانه حراج
21 دی 1397
برآورد
قیمت فروش
211.111%
سایر آثار هنری محمد فرنود

آرتچارت | جنون مجنون از محمد فرنود
جنون مجنون
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | پرواز به روشنایی از محمد فرنود
پرواز به روشنایی
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | پارادوکس جهانی امروز از محمد فرنود
پارادوکس جهانی امروز
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,820 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,891 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.063%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400
آرتچارت | دختر شهری شماره 2 از شیرین علی آبادی
دختر شهری شماره 2
برآورد
 
قیمت فروش
33.824%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی از آزاده اخلاقی
مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394