تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بد و بدتر - آب انبار
3 شهریور 1396
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (باران شماره 2) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (باران شماره 2)
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,295 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,295 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | رستاخیز از کتایون کرمی
رستاخیز
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391