آرتچارت | تنها مردگان پایان این جنگ را دیده‌اند از علی ندایی
تنها مردگان پایان این جنگ را دیده‌اند
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400