فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
6.25%
آرتچارت | یاد باد از احمد محمدپور
یاد باد
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392