مرتضی ممیز

ایران | 1315 - 1384
مقایسه
درباره مرتضی ممیز

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی ممیز
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
11 اردیبهشت 1387
تعداد حضور
4
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
23,077 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
9,852 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
14,516 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
64.476%