• بدون عنوان 1390
  • فایبرگلاس
  • حجم و مجسمه
  • 43 * 34 * 62 سانتی متر
  • تعداد نسخه: نسخه هنرمند از 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
47.692%
آرتچارت | شیرجه‌ی قرمز از کامبیز صبری
شیرجه‌ی قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
2.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389