• دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من 1402
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 120 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده «پرییوش2023 » و مهر هنرمند (پشت اثر) 
     
برآورد
5,000,000,000﷼
9,025 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
12,635 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
10,921 دلار آمریکا
0.833%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,669 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,850 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,242 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
84.8%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان از طاهره صمدی طاری
بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان
برآورد
2,500,000,000﷼
4,960 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
6,944 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
8,294 دلار آمریکا
39.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
13,198 دلار آمریکا
160%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402