• دیوار (آه، تخت جمشید) 1353
  • برنز
  • مجسمه
  • 102 * 23 * 181 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضا شده و تاریخ خورده "پرویز 1975" (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
468.2%
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرتچارت | زن فرنگی روی فرش ایرانی II از پرویز تناولی
زن فرنگی روی فرش ایرانی II
برآورد
40,000,000,000﷼
79,365 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
99,206 دلار آمریکا
قیمت فروش
55,000,000,000﷼
109,127 دلار آمریکا
22.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 133,859 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,312 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,496 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+78.684%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024