فروش در - خانه حراج
27 آذر 1387
برآورد
قیمت فروش
94.444%
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرتچارت | زن فرنگی روی فرش ایرانی II از پرویز تناولی
زن فرنگی روی فرش ایرانی II
برآورد
40,000,000,000﷼
79,365 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
99,206 دلار آمریکا
قیمت فروش
55,000,000,000﷼
109,127 دلار آمریکا
22.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 135,517 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,743 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 98,099 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+78.064%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389