• کنش 79، شهرک اریحا در کرانه باختری، 14 مارس 2006. 1390
  • چاپ عکس
  • عکاسی
  • 212.4 * 190.8 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1ap
  • نسخه 1
  • چاپ سیلور ژلاتینی قرارگرفته روی آلمینیوم و تخته‌ی آرشیوی، قاب‌شده

فروش در - خانه حراج
3 فروردین 1398
برآورد
قیمت فروش
32.143%
توضیحات اثر

سربازان اسرائیلی به اسرای فلسطینی دستگیر شده دستور می دهند قبل از بارگیری آنها بر روی یک کامیون نظامی ، آنها را عریان کنند.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,118 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,901 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+13.295%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956 از رضا آرامش
کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956
برآورد
£15,000
19,481 دلار آمریکا
-
£20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
24,351 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956 از رضا آرامش
کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956
برآورد
£15,000
19,481 دلار آمریکا
-
£20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
24,351 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398