تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

صوفی - آرتیبیشن
1 اسفند 1399
سایر آثار هنری صادق ادهم

آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,647 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,591 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,948 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.115%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | نیایش یک قهرمان از بهروز دارش
نیایش یک قهرمان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392