• بدون عنوان
  • Mixed media and manuscripts on canvas
  • نقاشیخط
  • 220 * 75 سانتی متر
  • امضا شده 'S.Tabrizi' (پایین راست)
سایر آثار هنری صادق تبریزی

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
61,552 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,686 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,922 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,670 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.845%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | UNTITLED, (4) از حمید عجمی
UNTITLED, (4)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | اسامی مقدس از محمد احصایی
اسامی مقدس
برآورد
 
قیمت فروش
246.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389