• بدون عنوان
  • Mixed media and manuscripts on canvas
  • نقاشیخط
  • 220 * 75 سانتی متر
  • امضا شده 'S.Tabrizi' (پایین راست)
آرتچارت | UNTITLED, (4) از حمید عجمی
UNTITLED, (4)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | اسامی مقدس از محمد احصایی
اسامی مقدس
برآورد
 
قیمت فروش
246.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389