فروش در - خانه حراج
22 اردیبهشت 1394
برآورد
قیمت فروش
12%
سایر آثار هنری سهند حسامیان

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,446 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,019 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,778 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها