تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

چهره به چهره - اثر
20 آبان 1390
سایر آثار هنری سمیرا علیخانزاده

آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,273 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دفتر خاطرات پیکسلی از لیلا پازوکی
دفتر خاطرات پیکسلی
برآورد
£2,200
2,683 دلار آمریکا
-
£2,200
2,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,439 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم) از پرستو فروهر
بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم)
برآورد
£2,500
3,247 دلار آمریکا
-
£3,000
3,896 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | پرتره‌های من از کوروش شیشه گران
پرتره‌های من
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 اردیبهشت 1395