آرتچارت | دفتر خاطرات پیکسلی از لیلا پازوکی
دفتر خاطرات پیکسلی
برآورد
£2,200
2,683 دلار آمریکا
-
£2,200
2,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,439 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم) از پرستو فروهر
بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم)
برآورد
£2,500
3,247 دلار آمریکا
-
£3,000
3,896 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | پرتره‌های من از کوروش شیشه گران
پرتره‌های من
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 اردیبهشت 1395
آرتچارت | سه اثر از مجموعه‌ی گروه تئاتر از رامین حائری زاده
سه اثر از مجموعه‌ی گروه تئاتر
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389