فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1393
برآورد
قیمت فروش
75%
سایر آثار هنری سمیرا علیخانزاده

آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,289 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,005 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,966 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.087%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا آدم بکان
بدون عنوان
برآورد
20,000,000﷼
130 دلار آمریکا
-
50,000,000﷼
325 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,500,000﷼
211 دلار آمریکا
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 16 اسفند 1398