تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

رفت و در عین حال باقی ماند - اثر
4 بهمن 1392
سایر آثار هنری سمیرا علیخانزاده

آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,273 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
13,198 دلار آمریکا
160%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری از کامبیز درم بخش
بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | موسیقی از بهمن بروجنی
موسیقی
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400