سمیرا علیخانزاده

ایران | 1346
مقایسه
نمایشگاه های گذشته

سِیر
تهران
نمایشگاه گروهی
19 آبان - 3 آذر 1402
کلکسیونر معاصر
تهران
نمایشگاه گروهی
11 شهریور - 23 شهریور 1401
تصویری‌‌‌‌ از ما
نمایشگاه گروهی
11 شهریور - 11 مهر 1401
فصل آخر
تهران
نمایشگاه گروهی
6 اسفند - 21 اسفند 1400
ماده اصلی
تهران
نمایشگاه گروهی
29 بهمن - 9 اسفند 1400
فرصت
نمایشگاه گروهی
24 بهمن - 2 اسفند 1400
کلکسیونر 9 ( هنر معاصر)
تهران
نمایشگاه گروهی
7 آبان - 16 آبان 1400
زوال باشکوه 1399-1394
تهران
نمایشگاه انفرادی
21 خرداد - 1 مرداد 1400
چهل - پنجاه - شصت
نمایشگاه گروهی
31 خرداد - 11 تیر 1398
خاطرات دور، ارواح آشنا
نمایشگاه انفرادی
13 دی - 10 بهمن 1397