27 فروردین 1400
برآورد
£2,000
2,764 دلار آمریکا
- £3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,418 دلار آمریکا
30%
آرتچارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396
آرتچارت | زوج از محسن احمدوند
زوج
برآورد
 
قیمت فروش
3.579%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
340,000,000﷼
2,208 دلار آمریکا
-
550,000,000﷼
3,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,597 دلار آمریکا
10.112%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 16 اسفند 1398
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,195 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
625,000,000﷼
2,287 دلار آمریکا
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آبان 1396
آرتچارت | انتزاعی (آبی و طلایی) از جعفر روح بخش
انتزاعی (آبی و طلایی)
برآورد
€1,500
1,691 دلار آمریکا
-
€4,500
5,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,255 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
پاندولفینی - 28 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$3,000
40%
تاریخ حراج
وایس آکشن - 26 شهریور 1399
آرتچارت | بدون عنوان از امینه إل باشا
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,799 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$3,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,100
40%
تاریخ حراج
وایس آکشن - 26 شهریور 1399