تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

فضایی بین ما - کربن 12
1 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,838 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,408 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,240 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.422%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از آرمیتا رأفت
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پژوهشی در بازدید دولتی از نیکزاد نجومی
پژوهشی در بازدید دولتی
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
بی.ای.ام. - 24 خرداد 1401
آرتچارت | متمایل از شری هوسپیان
متمایل
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400