• بدون عنوان از مجموعه قجر 1378
  • عکاسی
  • 70 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 5
فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
7.143%
آرتچارت | شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
71.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | به رویایم آمد از سیامک زمردی مطلق
به رویایم آمد
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | تنوع از صادق تیرافکن
تنوع
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | رنگی باش از شادی قدیریان
رنگی باش
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390
آرتچارت | LA NEIGE BLANCHE از عباس کیارستمی
LA NEIGE BLANCHE
برآورد
 
قیمت فروش
60.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شادی قدیریان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.692%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | سِرِ کلمات شماره 3 از صادق تیرافکن
سِرِ کلمات شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
1.538%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | Secret of Words #2 از صادق تیرافکن
Secret of Words #2
برآورد
 
قیمت فروش
1.538%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393