• نه اثر از مجموعه‌ی "خانگی"
  • چاپ عکاسی
  • عکاسی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • هر اثر امضا شده و شماره نسخه خورده به فارسی (پایین راست)
    هر اثر: 50 * 50 سانتی‌متر
فروش در - خانه حراج
12 بهمن 1385
برآورد
قیمت فروش
131.111%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967 از رضا آرامش
کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | کنش 46 از رضا آرامش
کنش 46
برآورد
 
قیمت فروش
19.058%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1390
آرتچارت | کنش 42، وفاداران فتاح در گذرگاه ارز در شمال غزه از منطقه تحت کنترل حماس به سمت کرانه باختری فرار می کنند. ژوئن 2007. از رضا آرامش
کنش 42، وفاداران فتاح در گذرگاه ارز در شمال غزه از منطقه تحت کنترل حماس به سمت کرانه باختری فرار می کنند. ژوئن 2007.
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391