• مثلِ هر روز 1381 - 1386
  • عکس رنگی روی مقوا
  • عکاسی
  • 50.8 * 50.8 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 4
فروش در - خانه حراج
1 تیر 1394
برآورد
قیمت فروش
30.984%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1393
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1385
آرتچارت | Sans titre از شیرین نشاط
Sans titre
برآورد
 
قیمت فروش
23.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اردیبهشت 1385