• بدون عنوان 1384
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 120 * 100 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "شهلا آرمین Armin 2006 - 84" (وسط)
برآورد
600,000,000﷼
1,218 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
3,249 دلار آمریکا
128.571%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,249 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,218 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,624 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,331 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه تناسخ از مهتا معینی
بدون‌عنوان از مجموعه تناسخ
برآورد
600,000,000﷼
1,218 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | گفت وگوی هزارساله از کاظم چلیپا
گفت وگوی هزارساله
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398