• بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره 1401
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 140 * 150 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "شاه‌پری بهزادی1401" (پشت اثر)
برآورد
1,200,000,000﷼
2,437 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
3,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
4,873 دلار آمریکا
71.429%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,178 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,291 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+45.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از کیومرث هارپا
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
5,867 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | تولدی دیگر از مرتضی اسدی
تولدی دیگر
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
5,279 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حمیدرضا رحیمی نژاد
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
1,667 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
111.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403