فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
20%
سایر آثار هنری شنتیا ذاکر عاملی

آرتچارت | دروازه بهشت از شنتیا ذاکر عاملی
دروازه بهشت
برآورد
 
قیمت فروش
43.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از شنتیا ذاکر عاملی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
56.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,463 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,288 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-4.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
84.8%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان از طاهره صمدی طاری
بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان
برآورد
2,500,000,000﷼
4,960 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
6,944 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
8,294 دلار آمریکا
39.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402