• بدون عنوان 1393
  • عکاسی دیجیتال
  • عکاسی
  • 74 * 113 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 1
  • امضا شده و تاریخ خورده 2014 و شماره خورده 1/3 پایین چپ
    قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
19 فروردین 1393
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری سیامک زمردی مطلق

آرتچارت | به رویایم آمد از سیامک زمردی مطلق
به رویایم آمد
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | بی‌خداحافظی از سیامک زمردی مطلق
بی‌خداحافظی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,700 دلار آمریکا
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | برکه‌ای در میان کوه‌ها از داریوش اسدی
برکه‌ای در میان کوه‌ها
برآورد
Fr.600
648 دلار آمریکا
-
Fr.800
864 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.430
465 دلار آمریکا
38.571%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400
آرتچارت | شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
71.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | از بالا از مجید کورنگ بهشتی
از بالا
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392