• بدون عنوان 1348
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 106.7 * 81.9 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 70
برآورد
$80,000 - $120,000
قیمت فروش
$378,000
278%
آرتچارت | خاطرات امید از آیدین آغداشلو
خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | تعالی از محمود فرشچیان
تعالی
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
18.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
9.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی انتزاعی) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی انتزاعی)
برآورد
 
قیمت فروش
64.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
142.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه تنه درختان از سهراب سپهری
بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395