برآورد
$1,350 - $2,500
قیمت فروش
$1,200
37.662%
سایر آثار هنری سمیه محرمی

آرتچارت | سلفی از سمیه محرمی
سلفی
برآورد
$1,500
-
$2,500
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | رو به جلو از سمیه محرمی
رو به جلو
برآورد
$1,350
-
$2,500
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,350 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-37.662%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زیر نقاب شب از مانلی منوچهری
زیر نقاب شب
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
660,000,000﷼
1,310 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کیومرث هارپا
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
1,243 دلار آمریکا
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
915 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
1,829 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,098 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400