فروش در - خانه حراج
3 دی 1395
برآورد
قیمت فروش
128.571%
سایر آثار هنری سروش میلانی‌زاده

آرتچارت | لورا باتیفری از مجموعه رنسانس خارج از قاب‌ها از سروش میلانی زاده
لورا باتیفری از مجموعه رنسانس خارج از قاب‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب از سروش میلانی زاده
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | شماره 5 از مجموعه رنسانس، بیرون از قاب از سروش میلانی زاده
شماره 5 از مجموعه رنسانس، بیرون از قاب
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,988 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,973 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.012%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پشتکار از علیرضا فانی
پشتکار
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | ناخودآگاه (از مجموعه‌ی توهم در تهران) از علیرضا فانی
ناخودآگاه (از مجموعه‌ی توهم در تهران)
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | کنش 87 از رضا آرامش
کنش 87
برآورد
£5,000
6,494 دلار آمریکا
-
£8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,494 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399