تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری تارا آزرم

آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه جمعیت از احمد مرشدلو
بدون عنوان از مجموعه جمعیت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی زندگی) از شهلا حسینی
بدون عنوان (طراحی زندگی)
برآورد
£700
976 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | برهنه‌های ایستاده از اسماعیل فتاح
برهنه‌های ایستاده
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£18,000
25,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,750
31,800 دلار آمریکا
51.667%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400