آرتچارت | 5 از مجموعه‌ی دنیای من از عسل فلاح
5 از مجموعه‌ی دنیای من
برآورد
 
قیمت فروش
23.013%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه جمعیت از احمد مرشدلو
بدون عنوان از مجموعه جمعیت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی زندگی) از شهلا حسینی
بدون عنوان (طراحی زندگی)
برآورد
£700
976 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | برهنه‌های ایستاده از اسماعیل فتاح
برهنه‌های ایستاده
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£18,000
25,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,750
31,800 دلار آمریکا
51.667%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | زن نشسته از شهلا حسینی
زن نشسته
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£800
1,098 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
56.923%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | برهنه‌ی نشسته از مارکو گریگوریان
برهنه‌ی نشسته
برآورد
$6,000
-
$8,000
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401
آرتچارت | برهنه‌ی ایستاده از مارکو گریگوریان
برهنه‌ی ایستاده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$12,750
155%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401