• اصطلاحات: منقیا اول 1393
  • فیلم و ویدئو آرت
  • تعداد نسخه: 5 نسخه + 2 نسخه هنرمند
  • نسخه 4
  • ویدیو دیجیتال HD، مدت زمان: 11 دقیقه 10 ثانیه

3 فروردین 1401
برآورد
£4,000
5,274 دلار آمریکا
- £6,000
7,910 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
16,612 دلار آمریکا
152%
سایر آثار هنری وال شوقی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,612 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,274 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,910 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+152%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | منظره رویایی از شهرام کریمی
منظره رویایی
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | تئاتر 3 + ادگار از آویش خبره زاده
تئاتر 3 + ادگار
برآورد
€12,000
12,596 دلار آمریکا
-
€18,000
18,894 دلار آمریکا
قیمت فروش
€19,000
19,943 دلار آمریکا
26.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401